MCAD MABCin

MCAD MABCin

MCAD MABCin  to nakładka do programu GstarCAD Ułatwia obliczenia statycznych płyt i tarcz w zakresie 1 stanu granicznego nośności, a także 2 stanu granicznego rys i ugięć w stanie zarysowanym. MCAD MABC pozwala na stworzenie modelu obliczeniowego bezpośrednio w programie GstarCAD. Moduł MABCin  jest kompatybilny z zewnętrznym programem obliczeniowym „ABC Płyta” i „ABC Tarcza”.

 

Uwaga: Posiadanie nakładki MCAD MBASE jest wymagane, aby móc korzystać z pozostałych nakładek z serii MCAD.

Licencja roczna

250.00  307.50  brutto

Product dostępny
Leasing

Opis

Stworzony i wiernie odwzorowany  model można łatwo wyeksportować do zewnętrznych plików tekstowych, a następnie wczytać przez program „ABC”. Po wykonaniu statycznych obliczeń  w programie ABC  gotowy model obliczeniowy  wraz z całym zbrojeniem można wyeksportować do zewnętrznych plików tekstowych i za pośrednictwem  nakładki MCAD MABCin wgrać do programu GstarCAD. Użytkownicy mogą następnie łatwo podłożyć go pod rzeczywisty projekt stropu czy ściany, a dzięki widocznej liczbie wkładek czy cm2 zbrojenia, zazbroić zbrojeniem policzonym w programie „ABC” za pomocą własnego programu.Link do programu „ABC Płyta” i „ABC Tarcza” autorstwa gliwickiej firmy Pro-Soft

 • MABCin – generator modelu obliczeniowego z GstarCAD do programu „ABC” Nakładka MABCin stanowi preprocesor obliczeniowy dla programu i „ABC Płyta” i „ABC Tarcza” . Dzięki MABCin projektant może wygenerować bezpośrednio w programie GstarCAD wierny i precyzyjny model obliczeniowy do przeprowadzenia obliczeń (węzły oraz siatka elementów z grubościami), a następnie wyeksportować go prosto do programu „ABC”.

  Nakładka MCAD – MABCin – Główne cechy:

  • Zarówno generowanie modelu, jak i podział siatki przeprowadzane są bezpośrednio na podkładach GstarCAD, z wykorzystaniem jego  narzędzi.
  • Brak konieczności wczytywania podkładów CAD w formie plików DXF, w programie „ABC”.
  • W MCAD MABCin półautomatyczny podział siatki zachodzi w połowie dzielonych elementów lub  w miejscach wskazań punktów podziału. Projektant otrzymuje  pełną kontrolę nad podziałem siatki i może łatwo stworzyć model z elementami podzielonymi świadomie – zgodnie z zasadami dyskretyzacji modelu MES, zamiast zdawać się na mniej pewną automatykę charakterystyczną dla innych programów.
  • Wszystkie pojedyncze elementy siatki są prostymi obiektami GstarCADa typu polilinia (obiekt z ustawionym  kolorem i ulokowany na odpowiedniej warstwie). Pozwala to na ręczne korygowanie modelu poprzez narzędzia dostępne w środowisku programu GstarCAD. Elementy można swobodnie skalować, kopiować, przesuwać i obracać stosując dowolne metody! Jedynym ograniczeniem jest, aby pojedyncze oczko siatki posiadało minimum 3 i maksymalnie  5 węzłów. Dodatkowo wszystkie węzły oczka siatki powinny mieć  punkty wspólne i przylegać na styk. Jeżeli węzły nie są umieszczone na styk program ABC-Płyta  wprowadzi w to miejsce symbol brzegu elementu, uznając to jako brak materii.
  • MABCin umożliwia zadawanie elementom siatki modelu koloru oraz przypisywanie wszystkim kolorom niezależnej grubości. Gwarantuje to ład i porządek w modelu oraz umożliwia  optyczne wydzielenie wszelkich stref z  różnymi obciążeniami i z różnym typem konstrukcji.  Oprogramowanie „ABC” po zaimportowaniu danych przedstawia zarówno jednokolorową siatkę elementów, jak również precyzyjne miejsca, w których znajdują się miejsca przyłożenia sił zewnętrznych, podpory itp.