Analiza konstrukcji

Showing all 3 results, including child brands

 • CYPE

  CYPE Connect

  Projektowanie i weryfikacja połączeń metodą elementów skończonych konstrukcji stalowych i drewnianych. Analiza jest wykonywana za pomocą OpenSees©, oprogramowania opracowanego przez Pacific Engineering Research Center Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

  (0 reviews)
 • CYPE

  CYPE 3D

  Projektowanie trójwymiarowych konstrukcji prętowych z profili stalowych, aluminiowych i drewnianych wraz z fundamentem (stopy i ławy fundamentowe, oczepy, belki centrujące i belki łączące stopy fundamentowe) oraz systemy stężeń, umożliwiające pracę cięgien tylko na rozciąganie. Projektowanie połączeń konstrukcji stalowych.

  (0 reviews)
 • CYPE

  CYPECAD

  Projektowanie, obliczanie i wymiarowanie konstrukcji żelbetowych i stalowych składających się ze: słupów, ścian usztywniających i ścian; belek betonowych, stalowych i zespolonych; stropów z belek (ogólnych, zbrojonych, sprężonych, in situ, stalowych z pełnymi środnikami i kratowych), płyt kanałowych, płyt zespolonych, stropów kasetonowych i płyt pełnych; fundamentów płytowych lub wykonanych z belek fundamentowych, stóp i ław fundamentowych, oczepów pali; zintegrowanych projektów CYPE 3D (profile stalowe, aluminiowe i drewniane) z 6 stopniami swobody w węźle, w tym wymiarowanie i optymalizacja przekrojów.

  (0 reviews)