BIM Konstruktor BIM

BIM Konstruktor BIM

2,400.00  2,952.00  brutto

Product dostępny
Leasing

Opis

BiK Konstruktor przeznaczony jest do tworzenia modelu budynku 3D i automatycznego generowania rzutów, przekroi, elewacji i widoków aksonometrycznych. Program umożliwia modelowanie gabarytu konstrukcji murowych, żelbetowych, drewnianych oraz elementów konstrukcji stalowych. Utworzenie modelu 3D daje szereg możliwości kontroli lokalizacji przestrzennej projektowanych elementów. Praca w programie oparta jest o widoki 3D oraz rzuty kondygnacji 2D. Modelowanie trójwymiarowe przenika się z prostotą pracy w 2D. Modyfikacje obiektów mogą być wykonywane zarówno w przestrzeni 3D, jak również na widokach kondygnacji 2D. Dokonane zmiany modelu mogą być przy pomocy kilku kliknięć uaktualnione na wygenerowanych rysunkach, co zapewnia spójność modelu z dokumentacją 2D.

 

Etapy pracy w BiK Konstruktor BIM.

 1. Tworzenie struktury projektu
  – określenie kondygnacji i ich zakresu poziomów
 2. Modelowanie budynku
  – określenie osi konstrukcyjnych obiektu
  – możliwość importu podkładów architektonicznych w formatach wektorowych, czy zeskanowanych dokumentów i rysowania po punktach charakterystycznych
  – modelowanie obiektów typu (w widokach 3D lub 2D):
  – ściana
  – płyta
  – belka
  – ława fundamentowa
  – stopa fundamentowa
  – bieg schodowy
  – otwór w pionowym (np. w płycie)
  – otwór w kierunku poziomym (np. otwór okienny, drzwiowy)
  – dowolna reprezentacja  obiektu 3D
  – określenie cech materiałowych dla poszczególnych elementów
  – możliwa edycja obiektów w widokach 2D i 3D – dodatkowe “uchwyty”
 3. Opisywanie elementów
  – dostępne szybkie pozycjonowanie obiektów
  –  możliwość dodawania opisów na widokach 2D modelu (w rzutach kondygnacji), opisy dynamicznie powiązane z cechami obiektu, znajdą się na generowanych rysunkach
  – możliwe dodawanie wymiarów na widokach 2D modelu
 4. Generowanie rysunków 2D:
  – dostępne rodzaje widoków:
  – rzuty
  – przekroje, elewacje
  – widoki aksonometryczne
  – wybór widoczności geometrii (przed/za płaszczyzną tnącą, widoczność krawędzi zasłoniętych)
  – personalizacja kolorów, rodzajów linii, nazw warstw dla generowanych przekroi
  – wygenerowany rysunek podlega edycji, można zmieniać zakres (głębokość widoczności), czy ustawienia parametrów generacji rysunku
  – w przypadku zmian w modelu regeneracja rysunku wymaga wykonania jedynie kilku kliknięć
 5. Zestawienia
  – możliwość zbudowania własnego szablonu zestawienia
  – dla każdego typu obiektu (np. belka, ściana) dostępne są różne cechy podlegające zestawieniu, po których można grupować/sumować wartości
  – zestawienia objętości materiałów i masy, długości, liczby  obiektów, rodzaju materiału, mogą być wykonywane dla całego budynku lub dla wskazanego zakresu np. tylko dla elementów kondygnacji.
 6. Drukowanie i zapisywanie plików, eksport
  – drukowanie poszczególnych arkuszy projektu
  – możliwy eksport modelu do formatu *.dwg – obiekty 3D – Revit, AutoCAD
  – możliwy eksport model do formatu do IFC 4.0  kompatybilny z przeglądarką BiM Vision – obiekty 3D
  – zapis całego projektu – jeden plik w formacie *.dwg
  – zapis rysunków 2D do formatów *dwg, *.dxf – wszystkie systemy CAD

Dostępne obiekty i polecenia w BIK Konstruktor BIM

  • dostępne obiekty typu: ściana, belka (wieniec, nadproże, krokiew, jętka / kleszcze), słup, płyta, bieg schodów, ława, stopa fundamentowa, otwór w ścianie, otwór w płycie,
  • płaszczyzny pomocnicze ułatwiające np. modelowanie więźby, czy docinanie ścian szczytowych,
  • możliwość dodania własnych obiektów na podstawie wskazanej bryły (np. dźwigar sprężony, niestandardowe schody),
  • manager zawierający strukturę projektu. Pozwala on przełączać się między widokami modelu oraz rysunkami,
  • baza materiałów budowlanych,
  • edycja geometrii obiektów przy pomocy uchwytów,
  • możliwość edycji cech takich jak materiał, profil, grubość, wyrównanie, nazwa pozycji itd.
  • możliwość przekazywania cech innym obiektom,
  • klonowanie obiektów (tworzenie nowego obiektu o tych samych parametrach),
  • połączenia typu T oraz narożne dla obiektów liniowych (belki, ściany, ławy),
  • docinanie obiektów linią lub płaszczyznami (np. modelując jętkę, czy kleszcze),
  • przy pracy w rzucie kondygnacji możliwość włączenia podrysu innego piętra,
  • filtr selekcji elementów budynku, możliwość szybkiego przekopiowania obiektów do innej kondygnacji (z automatyczną zmianą poziomów tych elementów),
  • tworzenie własnych profili na podstawie obrysu polilinii dla belek, ław, czy słupów,
  • szybkie pozycjonowanie elementów (możliwość określenia składni nazewnictwa dla każdego typu obiektu, tak by zawierały np. nazwę kondygnacji, czy numer),
  • narzędzia do tworzenia osi konstrukcyjnych,
  • zarządzanie widocznością obiektów (ukrywanie wg kategorii lub kondygnacji, ukrywanie wskazanych obiektów, zmiana przezroczystości),
  • możliwość opisywania obiektów w obszarze modelu na rzutach kondygnacji. Opisy te znajdą sie później na rysunkach. Dostępne opisy tekstem, wielolinią odniesienia oraz wymiarem,
  • możliwość dodawania własnych opisów na rzutach kondygnacji, np. ciągów wymiarowych, które znajdą się na rysunkach,
  • eksport modelu w formacie .DWG i .IFC.