CADise – aplikacja elektryczna dla platformy DWG

CADise – aplikacja elektryczna dla platformy DWG

Biblioteka symboli została podzielona na symbole do rysowania schematów jednokreskowych, schematów wielokreskowych, rysunków zabudowy aparatów w rozdzielnicach, formatek rysunkowych oraz rysowania na rzutach budynków. Organizacja całości pozwala na kontrolę nadawania numerów, odpowiednie skalowanie oraz obrót wstawianych symboli. Możliwość wielokrotnego wstawiania znacząco poprawia wydajność pracy nad schematami. Rozbudowana funkcja numerowania symboli pozwala na zbiorcze nadanie numerów według wielu kryteriów, np. według wierszy, kolumn, zgodnie z kolejnością zaznaczania, czy nigdzie indziej niedostępną regułą dookoła pomieszczenia, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Format numerowania jest w pełni kontrolowany, a numerowanie może wyliczane zgodnie z nadanym krokiem, liczbą cyfr itd. Specjalistyczna funkcja graficznego obliczania oraz automatycznego rysowania siatek pomiarowych na rzucie budynku obszarów pomiaru natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1 (Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy) jest niezastąpionym narzędziem, które znacznie skraca czas potrzebny na ich przygotowania. Czasochłonne rysowanie punktów pomiarowych podczas pomiaru dróg ewakuacyjnych zgodnie z PN-EN 1838 zostało uproszczone do wskazania środka drogi ewakuacyjnej – liczba punktów pomiarowych zostanie obliczona automatycznie. Istnieje program w wersji demonstracyjnej, aby było możliwe sprawdzenie działania programu przed zakupem. CADise jest ciągle rozwijany, a użytkownicy mają aktywny wpływ na funkcjonalność oraz zawartość programu. CADise jest nakładką .net do program GstarCAD i współpracuje zarówno z wersją Standard jak i Professional.

625.00  768.75  brutto

Product dostępny
Leasing
  • 3,760.00  4,624.80  brutto Dodaj do koszyka
  • 599.00  736.77  brutto Dodaj do koszyka