CYPEFIRE

CYPEFIRE

Walidacja podstawowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego na modelach BIM: ochrona bierna (kompartmentalizacja, ewakuacja, zewnętrzne rozprzestrzenianie, …) oraz ochrona czynna (środki gaśnicze, detektory, …).

Zapytaj o cene

Product dostępny
  • GstarCAD X Kurs

    CYPEHVAC Hydronics

    Służy do projektowania instalacji dystrybucji wody na potrzeby klimatyzacji. Projektuje grzejniki (system dwururowy), kotły i pompy ciepła, przypisując obciążenia do każdego z tych elementów. Program pobiera geometrię budynku oraz obciążenia cieplne obliczone w programie CYPETHERM LOADS z projektu BIM, do którego jest podłączony.

    (0 reviews)
  • 1,880.00  2,312.40  brutto Dodaj do koszyka