Spatial Manager Professional

Spatial Manager Professional

Spatial Manager to nakładka dla GstarCAD opracowana z myślą o potrzebach współczesnych geodetów. Pozwala ona na szybki i łatwy import/export danych geoprzestrzennych z wielu różnych źródeł, a następnie sprawne zarządzanie nimi w środowisku programu GstarCAD.

2,280.00  2,804.40  brutto

Product dostępny
Leasing
Transformacja współrzędnych
Import danych przestrzennych w rysunkach programu GstarCAD
Import danych przestrzennych w rysunkach programu GstarCAD
Parametry wstawiania bloków z wartości pól
Opcje eksportu obiektów tekstowych i ich właściwości
Opcje eksportu współrzędnych X/Y/Z
Dostęp do plików danych przestrzennych (SHP, GPX, KML, OSM, GML, itp.)
Zarządzanie schematami i tabelami
Aktualizacja listy obiektów CS
Zrzuty Map
Wczytywanie punktów 3D
Kontury map 2D lub 3D

Opis

Główne cechy Spatial Manager Professional

1. Ogólne
– Import danych przestrzennych w rysunkach programu GstarCAD
– Transformacja współrzędnych
– Mapy w tle
– Przeglądarka i edytor rozszerzonych danych jednostek (EED/XDATA)
– Wykorzystanie hiperłączy w danych
– Zapytania i zarządzanie alfanumeryczną strukturą danych
– Eksport danych przestrzennych z rysunków programu GstarCAD
– Wyszukiwanie lokacji
– Tereny 3D

2. Importowanie danych
– Importowanie obiektów do nowego lub otwartego rysunku
– Podstawowa warstwa docelowa lub nowe warstwy docelowe przy użyciu wartości pola
– Zastosowanie bloków do punktów i centroidów
– Parametry wstawiania bloków z wartości pól
– Wypełnienia i przezroczystości wielokątów
– Oznaczanie elementów podczas importu
– Filtr przestrzenny
– Szybka funkcja importu
– Import danych z tabel jako rozszerzone dane jednostki (EED)
– Import zadań

3. Eksportowanie danych
– Publikowanie do Google Earth
– Obiekty eksportowane do plików lub serwerów geoprzestrzennych
– Wybór obiektów, które mają być eksportowane
– Możliwość traktowania zamkniętych polilinii jako wielokątów
– Możliwość eksportu bloków, właściwości i atrybutów
– Opcje eksportu obiektów tekstowych i ich właściwości
– Automatyczne złożone operacje geometryczne
– Filtrowanie niekompatybilnych obiektów
– Opcje eksportu długości, powierzchni i wysokości
– Opcje eksportu współrzędnych X/Y/Z
– Opcje eksportu obiektów kreskowania i ich właściwości

4. Źródła danych
– Zarządzanie własnymi skrótami
– Dostęp do plików danych przestrzennych (SHP, GPX, KML, OSM, GML, itp.)
– Zarządzanie źródłami danych użytkownika
– Dostęp do serwerów danych przestrzennych (SQL Server, PostGIS, itp.)
– Dostęp do innych połączeń (WFS, ODBC, itp.)
– Zarządzanie schematami i tabelami

5. Mapy w tle
– Mapy użytkownika
– Aktualizacja listy obiektów CS
– Mapy bazowe do projektowania (drogowe, satelitarne, hybrydowe, itp.)
– Zrzuty Map

6. Tereny 3D
– Wczytywanie punktów 3D
– Kontury map 2D lub 3D
– Modele terenu 3D. Wyświetlanie i dopasowywanie obrazów / map BG

 

 

Specyfikacja

Wersja językowa: Polska
Typ licencji: Komercyjna
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj licencji: Licencja wieczysta
Wersja programu
Najnowsza wersja: 2024

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe

 

System operacyjny: Windows® 10, Windows® 11
Procesor: 2-rdzeniowy, 4-wątkowy
Pamięć RAM: 4 GB lub więcej
Dysk twardy: HDD min. 15 GB wolnego miejsca
Karta graficzna:
Monitor: Rozdzielczość przynajmniej 1024 x 768
Port USB: 2.0 lub nowszy (w przypadku zakupu licencji na kluczu USB)

 

Zalecane wymagania sprzętowo-systemowe

 

System operacyjny: Windows® 10, Windows® 11
Procesor: 4-rdzeniowy, 8-wątkowy
Pamięć RAM: 16 GB lub więcej
Dysk twardy: SSD min. 25 GB wolnego miejsca
Karta graficzna:
Monitor: Rozdzielczość przynajmniej 1920 x 1080
Port USB: 2.0 lub nowszy (w przypadku zakupu licencji na kluczu USB)