Spatial Manager Standard

Spatial Manager Standard

Spatial Manager to nakładka dla GstarCAD opracowana z myślą o potrzebach współczesnych geodetów. Pozwala ona na szybki i łatwy import danych geoprzestrzennych z wielu różnych źródeł, a następnie sprawne zarządzanie nimi w środowisku programu GstarCAD.

1,735.00  2,134.05  brutto

Product dostępny
Leasing

Opis

Główne cechy Spatial Manager Standard:

1. Ogólne
– Import danych przestrzennych w rysunkach programu GstarCAD
– Transformacja współrzędnych
– Mapy w tle
– Przeglądarka i edytor rozszerzonych danych jednostek (EED/XDATA)
– Wykorzystanie hiperłączy w danych
– Zapytania i zarządzanie alfanumeryczną strukturą danych

2. Importowanie danych
– Importowanie obiektów do nowego lub otwartego rysunku
– Podstawowa warstwa docelowa lub nowe warstwy docelowe przy użyciu wartości pola
– Zastosowanie bloków do punktów i centroidów
– Parametry wstawiania bloków z wartości pól
– Wypełnienia i przezroczystości wielokątów
– Oznaczanie elementów podczas importu
– Filtr przestrzenny
– Szybka funkcja importu
– Import danych z tabel jako rozszerzone dane jednostki (EED)

3. Eksportowanie danych
– Publikowanie do Google Earth

4. Źródła danych
– Zarządzanie własnymi skrótami
– Dostęp do plików danych przestrzennych (SHP, GPX, KML, OSM, GML, itp.)
– Zarządzanie źródłami danych użytkownika
– Dostęp do serwerów danych przestrzennych (SQL Server, PostGIS, itp.)
– Dostęp do innych połączeń (WFS, ODBC, itp.)

5. Mapy w tle
– Mapy użytkownika
– Aktualizacja listy obiektów CS
– Mapy bazowe do projektowania (drogowe, satelitarne, hybrydowe, itp.)
– Zrzuty Map